Op stal  “De Boppelannen” fokken we al meer dan 25 jaar Friese paarden. In de begin jaren fokten wij met meerdere merrie-stammen. Tegenwoordig fokken wij alleen nog met merries uit stam 50, dit omdat al snel bleek dat deze paarden het dichtst ons fokdoel benaderen.

Ons streven is om paarden te fokken die modern en luxe zijn qua exterieur, wat nog belangrijker is dat deze paarden uitblinken in beweging. Ook een eerlijk, en met name, een werkwillig karakter spelen een belangrijke rol.

Bij de selectie van onze fokmerries wordt niet alleen gelet op exterieur en keuringsresultaten, maar ook zeker op aanleg als rijpaard. Om dit goed te kunnen beoordelen worden alle merries aangereden en tot L-niveau doorgetraind, zodat we een goed beeld krijgen van de aanleg en de bereidheid om te werken. Bij de Boppelannen worden daarnaast altijd een aantal paarden (hengsten/ruinen/merries) uitgebracht in de wedstrijdsport en gereden tot en met Z-niveau.

De merries waaruit wij onze fokkerij opgebouwd hebben zijn afkomstig uit de welbekende merrielijnen van F. van der Velde uit Terwispel en de fam. Folkertsma te Pingjum.

Deze merrielijnen zijn een begrip in de Friezenfokkerij. Het zijn zeer predikaatrijke en fokzekere lijnen. Dit blijkt uit het hoge aantal model- en preferente merries die deze stam heeft voortgebracht. Ook een aantal dekhengsten komt uit deze lijn, o.a. Walter, Barteld, Anton Pref., Sape, Jorn, Loadewijk, Beart Pref. en Tjalbert.

De merrie die aan de basis staat is Namke, Model/preferent. Namke is dubbel preferent en leverde één model, vijf stermerries, een goedgekeurde hengst (Walter) en een zoon in de 2bezichtiging. Er is sprake van grote fokzekerheid. Vijf van haar dochters zijn inmiddels preferent.

Binnen onze fokkerij speelt het welzijn van onze paarden een belangrijke rol. Voor het welzijn van een paard zijn een aantal factoren van belang, namelijk: sociaal contact, voldoende beweging en een goed stalklimaat.

In onze nieuwe stal hebben we hier rekening mee gehouden. De jonge paarden en fokmerries staan in ruime boxen zonder tralies, voor optimaal sociaal contact.  Alle paarden komen iedere dag buiten in een ruime paddock voor de nodige beweging.

Zomers krijgen alle paarden weidegang op de eigen weidegrond die rondom de stal gelegen is. Zowel de jonge paarden als de merries met veulens gaan in groepsverband de wei in.